01
jun

Training Privacywetgeving

van wetgeving naar praktijk

Kantoor Qvision

Mag je een huurschuld telefonisch doorgeven aan een huurder of bewindvoerder? Mag je zomaar een kopie huurcontract meegeven als jouw huurder daarom vraagt bij de balie? Hoe bewust ben je en zijn je collega’s van privacy en werken zij ook privacy-bewust? En hoe zorg je dat tijdelijke collega’s ook zorgvuldig handelen?

Per mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum nog maar één privacywet geldt in de hele Europese Unie (EU). De Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Hoe staat jouw corporatie er nu voor? Heb je alle zaken vanuit de nieuwe wetgeving goed ingeregeld? En wat betekent de nieuwe Europese verordening waar je in 2018 aan moet voldoen? Hoe ga je voldoen aan het recht dat jouw huurders dan krijgen op dataportabiliteit? Hoe voorkom je dat je dubbel werk moet uitvoeren?

Binnen de huidige samenleving is er een exponentiële groei aan informatie. De gewijzigde en aangescherpte privacywetgeving heeft daarbij ook de nodige impact op corporaties, op werkprocessen en op de eisen aan de informatiebeveiliging.

Op donderdag 1 juni zal Qvision in samenwerking met Kjenning en Audittrail een training Privacywetgeving organiseren. Deze training biedt u concrete handvatten. Handvatten binnen een helder kader wat er (wettelijk) van u wordt verwacht en wat u hiervoor moet doen. Maar ook wat haalbaar is, want uw bedrijfsprocessen moeten ook doorgaan! Ook wordt er veel aandacht besteedt aan het bewustzijn van u en uw collega’s. Want al heeft u uw ICT nog zo dichtgespijkerd, het gedrag van medewerkers is een cruciale sleutel voor een succesvol privacy-bewuste corporatie.

Programma trainingsdag (09:30 - 17:00)

Ochtendprogramma
 • Wettelijke kaders: Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en Algemene Verordening Gegevensbescherming (APG)
 • Impact Europese wetgeving op de corporatie
 • Recente ontwikkelingen in jurisprudentie en rondom privacy
 • Meldplicht datalekken en consequenties bij een datalek
 • De corporatie en privacy: gevoeligheden en bewustzijn
MIDDAGPROGRAMMA
 • Vuistregels voor bescherming privacy
 • Bewustzijn bij jezelf en je collega’s
 • Werken aan bewustzijn: do’s and don’ts
 • Verstrekking van persoonsgegevens aan derden: do’s and don’ts
 • Risico’s bij gebruik van ICT en bedrijfsmiddelen
 • Waar staan we: Wat is al geregeld en wat moet nog?
 • In kaart brengen eigen situatie (concreet aan de slag)
 • Uitzonderingen. Mag dat?
 • Formuleren aandachtspunten voor de eigen organisatie
 • Bepalen prioriteiten en acties
 • Edugame: Bewustzijn en Veilig gedrag 
  De game bestaat uit verschillende vragen rondom kennis en veilig gedrag rondom o.a.: Open Wi-Fi netwerken, Internet Essentials, Social Media, Wachtwoorden en -beleid, E-mail Internet en Social Media & Privacy.

Aanpak

De training start je met e-learning rondom jouw eigen Privacy-bewustzijn. Hoe bewust ben je van alle privacy gevoelige informatie om je heen?

Tijdens de training staan we stil bij wetgeving maar ook de concrete en praktische aanpak van de wetgeving richting jouw collega’s en jouw informatiebeveiliging. Tijdens de dag krijg je inzicht in jouw eigen actiepunten en urgentie. De training eindigt met een edugame. Een leuk spel waar interactief de privacygrenzen worden verkend en wordt gewerkt aan bewustzijn. Hoe scoor jij? 

 

 

Leerresultaten

 • Je weet wat privacygevoelige gegevens zijn en hoe je hiermee om moet gaan.
 • Je bent bewust van de risico’s bij het gebruiken van bedrijfsmiddelen en ICT.
 • Je weet in welke mate je persoonsgegevens aan derden mag verstrekken.
 • Je begrijpt de context rondom informatiebeveiliging en de nieuwe Privacywetgeving.
 • Je weet hoe je binnen de corporatie in de dagelijkse praktijk moet omgaan met de Privacywetgeving;
 • Je weet wat een datalek is en hoe u moet handelen indien er een datalek wordt geconstateerd.
 • Je bent bewust van de impact van de Europese verordening op jouw corporatie.
 • Je (h)erkent de organisatorische consequenties van de nieuwe wetgeving en weet hoe je deze kunt inpassen binnen jouw organisatie.
 • Je hebt een concreet actieplan opgesteld gericht op jouw eigen organisatie.
 • Je hebt inzicht in uitzonderingen en hoe je hierin kunt handelen. 

Algemene informatie:

Onderwerp:              Privacywetgeving: van wetgeving naar praktijk

Datum:                     donderdag 1 juni

Tijd:                          09:30 - 17:00 (inclusief lunch)

Aantal deelnemers:  Maximaal 9

Locatie:                     Kantoor Qvision

Kosten:                     €545,- (vrijgesteld van BTW)

 

De training zal in een kleine setting plaatsvinden. Dit houdt in dat er plaats is voor minimaal 4 en maximaal 9 personen. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar debbie@qvision.nl en de eerste 9 zijn voorzien van een plek. Wees er snel bij, er is veel animo voor.